tisdag 20 juni 2017

Årsmöte Fiberföreningen 2017

Årsmöte söndag 25 juni kl. 18.00 på Bygdegården Kvarnen. 

Alla medlemmar välkomna.

DAGORDNING ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10.Verksamhetsberättelse.
11. Årsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
16. Mötet avslutas

tisdag 2 december 2014

Ansökan utbetalning skickad

Förra veckan skickade vi in ansökan om utbetalning av projektstöd. Hoppas Länsstyrelsen är snabba att hantera detta! Så fort pengarna kommer in på kontot kan vi avsluta krediten vi har.

lördag 15 november 2014

Nu är det igång!

Igår fick jag ett paket med posten innehållande bredbandsutrustningen. Jag kopplade in allt direkt. Kul! Nu är det många i föreningen som fått igång sina abonnemang. Men några har fortfarande problem med Telia. Vi håller tummarna att det ordnar sig snarast.

fredag 10 oktober 2014

Äntligen installerat!

Nu har vi äntligen fått fibern in i husen! Nu kan vi börja beställa vad vi vill ha av bredband, TV och telefoni.

måndag 29 september 2014

Två hus kvar

Nu är det bara två fastigheter kvar som de ska blåsa fiber fram till. Det är efter Honkamakkvägen efter den sträckan som Fortum grävde för ett par år sedan som det krånglar.

torsdag 11 september 2014

Vecka 37

Nu har de snart blåst fiber fram till samtliga fastigheter. Jag tror det bara var Kullen och Honkamakk kvar. Om en vecka ung. börjar de installera inne i husen.

fredag 29 augusti 2014

Blåser fiber v. 35-36

Arbetet med att blåsa fiber fortsätter. De blåser fortfarande mellan skåpen men här och där är det stopp. Så på måndag får de en grävare hit för att kunna gräva upp och justera.